„Dotknięcie ubóstwa”. List apostolski o znaczeniu żłóbka

Franciszek