Więź, jesień 2020
  • Otwarcie Centrum Praskiego Koneser

Lek na przemoc. Dialog jako działanie radykalne

Bartosz Bartosik, Konrad Ciesiołkiewicz

Państwo bezradne wobec przemocy?

Ewa Buczek, Bartosz Bartosik