W pustyni, w puszczy oraz na manowcach

Jerzy Sosnowski