Nie jest to czas na obojętność, podziały. Nie jest to czas na zapominanie. Wielkanocne orędzie papieża

Franciszek