Piekło czy miłosierdzie? Wokół „Pijanych” Iwana Wyrypajewa

Ks. Andrzej Luter