Sądy są od tego, aby decydować w sprawach państwowych, panie prezydencie

Stanisław Zakroczymski