Rozeznawać z Franciszkiem, czyli ewangeliczna zasada w praktyce

Paweł Koniarek OP