Nie żyje Kazimierz Karabasz – reżyser personalista

Ks. Andrzej Luter