Bp Zadarko: Korytarzy humanitarnych nie ma w Polsce ze względów politycznych

Redakcja