Tolerancja musi boleć. O sporze między zwolennikami a przeciwnikami aborcji

Barbara Chyrowicz SSpS