Pewnego dnia Polska powróci do rodziny państw w pełni demokratycznych

Adam Bodnar