Powstańcy warszawscy wyrażają sprzeciw wobec słów abp. Jędraszewskiego

Redakcja