Nowa błogosławiona wzorem cichej służby potrzebującym

Stefan Frankiewicz