Maryja pośredniczką wszelkich łask?

Ks. Tomasz Szałanda