Jak to się robiło w diecezji kaliskiej (2)

Zbigniew Nosowski