Przestrzeń aktywnych obywateli. Rozmowa z Dariuszem Śmiechowskim

Ewa Buczek