Frankiewicz: Jan Paweł II twierdził, że religia nie może być straszakiem przeciw Unii

Cezary Gawryś