Grzegorz Kramer SJ: W Kościele nie ma stref dla czystych i nieczystych

Katarzyna Jabłońska