Jakież wspaniałe rzeczy czekają rabina Schudricha [laudacja]

Dariusz Stola