To wielka sztuka spierać się, nie godząc w dobre imię człowieka

Ks. Józef Tischner