Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. Moje pokolenie przełamuje stereotyp młodego korwinisty

Krzysztof Katkowski