Piotr Cywiński otrzyma medal „Pro Ecclesia et Pontifice”

Redakcja