Przyszłość pracy w dobie późnego kapitalizmu

Bartosz Bartosik, Ewa Buczek