Nie ma opozycji między traktowaniem Boga a traktowaniem człowieka

Dariusz Piórkowski SJ