Po raz pierwszy kobiety zostały doradcami Kongregacji Nauki Wiary

Redakcja