Kościół misyjny pod kapliczką

Ks. Andrzej Draguła