Ewangelia według rekonstruktorów. „Judaszaweł” w szczecińskim Teatrze Współczesnym

Ks. Andrzej Draguła