Czy osoby z niepełnosprawnościami nie mają prawa do niezależnego życia?

Krzysztof Kurowski