Halina Birenbaum: Dla mnie nie ma tematów tabu

Agnieszka Magdziak-Miszewska