Życie, które kształtuje wiarę. Teologia o. Gustavo Gutiérreza

Kasper Kaproń OFM