12 miesięcy w SPA, czyli nieco biblijnie o urodzie kobiet

Ks. Andrzej Draguła