O powołaniach i starym dylemacie obsługiwania stołów

Ks. Andrzej Draguła