Bez filozofii prawa możemy okazać się bezradni wobec prawa niesprawiedliwego [fragmenty książki]

Tomasz Snarski