Diagnoza polityczna Warlikowskiego irytuje

Stanisław Krawczyk