Jeszcze o billboardach, konkubinacie i przebiegłości

Ks. Andrzej Draguła