„Biesy”, czyli paradoks Dostojewskiego

Ks. Alfred Marek Wierzbicki