Bp Janiak nie będzie (jednak) udzielał jutro święceń kapłańskich

Redakcja