Nadzieja – beznadzieja. Wyznanie mistycznego agnostyka

Zbigniew Mikołejko