Pójdziemy ku przyszłości. Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Dzień 2.

Zdzisław Szpakowski