Wyjście ku nieznanemu. Śmierć jako wydarzenie sakramentalne

Wacław Hryniewicz OMI