Więź, lato 2020

Tomasz Pietrzak

Arabista i prawnik. Udziela pomocy prawnej migrantom i uchodźcom.