Więź, jesień 2020

Tomasz Maćkowiak

Dziennikarz, od lat 90. pracował w „Gazecie Wyborczej”, był jej korespondentem zagranicznym z Czech i Słowacji. Pracował także w redakcji dwutygodnika „Forum”, gdzie był zastępcą redaktora naczelnego. Publikował również m.in. w „Polityce” i „Newsweeku”.