Zarządzanie skoncentrowane na osobie

Sebastian Duda, Aleksandra Miecznikowska, Konrad Ciesiołkiewicz