Więź, wiosna 2020. Wychowanie do przemocy. Formacja czy deformacja kapłańska? W co wierzy Olga Tokarczuk?

Robert Sroka

dyrektor ds. odpowiedzialnego inwestowania na Europę Środkową i Wschodnią w Abris Capital Partners oraz współpracownik Katedry Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie Akademii Leona Koźmińskiego. Członek grupy roboczej ds.etyki i prawa sztucznej inteligencji w Ministerstwie Cyfryzacji. W latach 2009–2014 stał na czele grupy roboczej ds. odpowiedzialnych inwestycji w zespole opiniodawczo‑doradczym Prezesa Rady Ministrów ds. CSR.