Ksiądz, który jest w porządku

Ks. Remigiusz Szauer