Aby moje miejsce nie było puste

Ks. Piotr Mazurkiewicz