Więź, lato 2020

Piotr Krasucki

ur. 1932, doktor medycyny i działacz społeczny, w roku 1981 współpracownik Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych przy Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność”, odpowiedzialny za sprawy ochrony zdrowia i higieny pracy, potem członek Rady Ochrony Pracy I, V i VI kadencji; autor dwóch tomików poezji. Obecnie na emeryturze, mieszka w Warszawie.