Więź, jesień 2020

Michał Królikowski

ur. 1977. Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Instytucie Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat. W latach 2006–2011 był dyrektorem Biura Analiz Sejmowych, w latach 2011–2014 wiceministrem sprawiedliwości. W okresie 2009–2015 był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy ministrze sprawiedliwości. Członek Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych. Oblat benedyktyński, członek Zespołu Laboratorium „Więzi”. Współpracuje jako prawnik z Inicjatywą „Zranieni w Kościele” i z Biurem Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży. Mieszka z rodziną w Lipowie pod Warszawą.