Radość smutku. Pożegnanie Zofii Czerwińskiej

Mariusz Szczygieł