Więź, jesień 2020

Maria Rogaczewska

Doktor w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, członkini zespołu Pracowni Kapitału Społecznego UW. Specjalizuje się w badaniach jakościowych dotyczących roli Kościoła i religii w sferze publicznej, a także przeznaczonych dla instytucji polityki społecznej i trzeciego sektora w Polsce. Należy do Zespołu Laboratorium „Więzi” i stowarzyszenia „Amicta Sole”. Mieszka w Warszawie.